fashion model Modewijzer
Mode, Beauty, Kapsels & Make-up
 
pixel
pixel

foto's van kapsels


kapsels passen

pixel
Home  ›  Kleuradvies

Kleuren Combineren

Eén van de méést voorkomende problemen die mensen hebben met hun garderobe bestaat erin te weten welke kleuren samengaan. Zal deze blauwe blouse passen bij deze oranje trui? Kan ik mijn kastanjebruine Capribroek koppelen aan een gele blouse? (Voor de duidelijkheid, het antwoord op bovenstaande vragen is “Nee” en “Nee”.) Voor het concept van kleuren samenvoegen hebben sommige mensen totáál géén aanleg, terwijl anderen er een soort zesde zintuig voor blijken te hebben.
 
Alhoewel, het idee achter kleurcoördinatie is eenvoudig: kleuren hebben natuurlijke banden die hen ofwel versterken ofwel verzachten. Dit is gebaseerd op het kleurwiel – de grafische voorstelling van de manier waarop kleuren gevormd worden – en eens je het kleurwiel begrijpt, wordt het combineren en samenvoegen van kleuren in behaaglijke gehelen een makkie. Wel, eigenlijk misschien niet zó’n makkie, maar alvast héél wat minder geheimzinnig.
 
Het Kleurwiel:
 
kleurwiel Elk kleur kan gesplitst worden in combinaties van twee van de drie primaire kleuren, plus lichtheid en donkerheid, die de intensiteit of zwakheid van een kleur weerspiegelen. De drie basiskleuren - de primaire kleuren – zijn rood, blauw en geel. De toevoeging van licht en donker geven ons schakeringen van het blauw van een roodborstei, lichtroze, en botergeel tot lazuursteenblauw, bloedrood en zonnebloemgeel. Het is op basis van deze primaire kleuren dat alle andere kleuren gevormd worden.
 
Wanneer je om het even welke twee primaire kleuren vermengt in evenredige verhouding, dan bekom je een secundair kleur. Rood en blauw samen geeft violet. Een mix van blauw en geel geeft groen. Door geel en rood te mengen, bekom je oranje. Licht of donker toevoegen aan deze kleuren geeft eveneens verschillende kleurresultaten.
 
Tertiaire kleuren worden bekomen door een secundair kleur te vermengen met zijn aangrenzend primair kleur. Zo kan bijvoorbeeld groen gemengd worden met blauw of geel om er blauwgroen of geelgroen van te maken; oranje kan je mengen met rood of geel om roodoranje of geeloranje te vormen; en violet kan gecombineerd worden met blauw en rood voor blauwviolet en roodviolet. Door de hoeveelheden primaire kleuren aan te passen aan de niveaus van helderheid of donkerheid, kan je om het even welk kleur uit ons universum creëren.
 
Het is belangrijk om op zijn minst de basisbegrippen van het kleurwiel onder de knie te hebben vooraleer je kleuren gaat samenvoegen, want zo begrijp je de verhouding tussen deze kleuren. Eens je de verwantschap tussen de kleuren begrijpt, zal je beter in staat zijn om te bepalen hoe goed deze kleuren zullen passen wanneer ze met elkaar gecombineerd worden.
 
Verhoudingen tussen kleuren:
 
Nu je het kleurwiel begrijpt en door hebt hoe kleuren gevormd worden op basis van de primaire kleuren, kan je de twee basisverhoudingen begrijpen waarover we praten wanneer we kleuren gaan samenvoegen. Primaire en secundaire kleuren die naast elkaar staan in het kleurwiel worden als Overeenkomstig ten opzichte van elkaar beschouwd. (Voorbeeld: de Overeenkomstige kleuren van blauw zijn groen en violet, terwijl de Overeenkomstige kleuren van oranje dan weer rood en geel zijn.) Overeenkomstige kleuren hebben de neiging om goed bij elkaar te passen en hebben vaak als resultaat dat elk kleur onderworpen wordt.
 
Volgende pagina
 
pixelkapsels zoeken


Haarproducten bestellen

pixel
Home              Contact             Site Map             Kapsels              Kapsels Software             Vraag & Antwoord             Links Uitwisselen            Privacy Verklaring             Disclaimer