DISCLAIMER

1. WEBSITE DISCLAIMER
 
De informatie die door Netserveplus bv (“onderneming”, “we”, “wij”, “onze”, “ons”) op modewijzer.com (de “Website”) wordt verstrekt, is enkel bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Alle informatie op de Website wordt te goeder trouw verstrekt, maar we geven geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van informatie op de Website.
 
We zijn in geen geval aansprakelijk jegens u voor verlies of schade van welke aard dan ook die ontstaan is als gevolg van het gebruik van de Website of het vertrouwen op informatie die op de Website wordt verstrekt. Uw gebruik van de Website en uw vertrouwen op informatie op de Website zijn uitsluitend op eigen risico.
 
2. DISCLAIMER EXTERNE LINKS
 
De Website kan links bevatten (of u kunt via de Website doorgestuurd worden) naar andere sites of inhoud die toebehoort aan of afkomstig is van derden. Dergelijke externe links worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecheckt op juistheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid of volledigheid.
 
We staan niet borg voor, onderschrijven, garanderen niet of nemen geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of betrouwbaarheid van informatie die aangeboden wordt door sites van derden die via de Website gelinkt zijn of elke site of functie die gelinkt is in een banner of andere vorm van advertentie. We werken niet mee aan of zijn op geen enkele manier betrokken bij het toezicht op transacties tussen u en externe leveranciers van producten of diensten.
 
3. PROFESSIONELE DISCLAIMER
 
De Website kan geen medisch advies bevatten/bevat geen medisch advies. De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en is geen vervanging van professioneel medisch advies. Daarom raden we u aan om, vooraleer actie te ondernemen op basis van dergelijke informatie, de juiste professionals te raadplegen. We geven geen enkele vorm van medisch advies.
 
Inhoud die op de Website gepubliceerd wordt, is bedoeld voor gebruik en mag enkel gebruikt worden voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse te maken voordat u een beslissing neemt op basis van uw eigen persoonlijke omstandigheden. U dient onafhankelijk medisch advies in te winnen bij een professional of onafhankelijk onderzoek te doen en alle informatie die u op onze Website vindt en waarop u wenst te vertrouwen, te verifiëren.
 
Het gebruik van of het vertrouwen op informatie op deze Website is uitsluitend op eigen risico.
 
4. DISCLAIMER PARTNERS
 
De Website kan links naar partnersites bevatten en we kunnen een partnercommissie ontvangen voor elke aankoop of actie die door u gedaan wordt op de partnersites met behulp van dergelijke links.
 
5. DISCLAIMER GETUIGENISSEN
 
De Website kan getuigenissen bevatten van gebruikers van producten en/of diensten. Deze getuigenissen weerspiegelen de echte ervaringen en meningen van dergelijke gebruikers. De ervaringen zijn echter persoonlijk voor die specifieke gebruikers en zijn misschien niet noodzakelijk representatief voor alle gebruikers van deze producten en/of diensten. We claimen dit niet en u moet er niet van uitgaan dat alle gebruikers dezelfde ervaringen zullen hebben. Uw individuele resultaten kunnen verschillen.
 
De getuigenissen op de Website worden onder verschillende vormen ingediend, zoals tekst, audio en/of video, en worden door ons beoordeeld vooraleer ze geplaatst worden. Ze verschijnen letterlijk op de Website zoals opgegeven door de gebruikers, behalve wat de correctie van grammaticale fouten en typfouten betreft.
 
De standpunten en meningen in de getuigenissen behoren uitsluitend toe aan de individuele gebruiker en weerspiegelen niet onze standpunten en meningen.
 
6. DISCLAIMER GASTBIJDRAGEN
 
Deze Website kan inhoud bevatten van gastbijdragers en alle standpunten of meningen die in dergelijke berichten worden geuit, zijn persoonlijk en vertegenwoordigen niet die van onze onderneming of een van onze medewerkers, tenzij expliciet vermeld.
 
7. DISCLAIMER FOUTEN EN WEGLATINGEN
 
Hoewel we er alles aan gedaan hebben om ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website verkregen werd uit betrouwbare bronnen, zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen of voor de resultaten die verkregen worden door het gebruik van deze informatie. Alle informatie op deze Website wordt geleverd “as is”, zonder garantie van volledigheid, juistheid, tijdigheid of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van prestaties, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.
 
In geen geval zullen wij of één van onze medewerkers aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor enige beslissing of actie die gemaakt of ondernomen is op basis van de informatie op deze Website of voor enige gevolgschade, speciale of soortgelijke schade, zelfs indien gewaarschuwd werd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.
 
8. DISCLAIMER LOGO’S EN MERKNAMEN
 
Alle logo’s en merknamen van derden waarnaar op de Website wordt verwezen, zijn de merknamen en logo’s van hun respectieve eigenaren. Het opnemen van dergelijke merknamen of logo’s impliceert of betekent geen goedkeuring, onderschrijving of sponsoring van ons door dergelijke eigenaren.
 
9. DISCLAIMER COPYRIGHT EN LICENTIES
 
De volledige inhoud van de Website wordt beschermd door internationale auteursrechtelijke wetten. De eigenaar van de auteursrechten is Netserveplus bv of andere derde licentiegevers.
 
U mag de inhoud op de Website, inclusief tekst, afbeeldingen, code en/of software op geen enkele manier kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, hotlinken, insluiten of verdelen.
 
U mag delen van de inhoud van de verschillende onderdelen van de Website uitsluitend voor uw eigen, niet-commerciële gebruik printen en downloaden, op voorwaarde dat u ermee instemt om geen auteurs- of eigendomsrechten van de inhoud te wijzigen of te verwijderen.
 
10. DIVERSEN
 
Deze overeenkomst wordt volledig beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België die van toepassing zijn op overeenkomsten die in België worden gesloten en uitgevoerd. U stemt ermee in dat elke juridische actie of procedure tussen Netserveplus bv en u voor welk doel dan ook met betrekking tot deze overeenkomst uitsluitend wordt ingesteld bij een bevoegde rechtbank in België.
 
Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.
 
11. CONTACTEER ONS
 
Mocht u feedback, opmerkingen, verzoeken of andere vragen hebben, neem dan contact met ons op via e-mail: redactie @ modewijzer.com