Schoonheid: Het zit vanbinnen

Vrouw met lang haar en een glanzende blouse
 
Uitspraken over schoonheid
 
Is schoonheid alleen maar oppervlakkig of is het de binnenkant die echt telt? Volgens onderzoekers van de universiteiten van Wisconsin-Madison en Binghamton is schoonheid veel méér dan gewoon het uiterlijk.
 
De studie, die gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Evolution and Human Behavior, toont aan dat mensen het fysieke voorkomen van iemand die ze kennen anders bekijken dan dat van vreemden. Deze resultaten tonen aan dat het beoordelen van schoonheid verdergaat dan wat zichtbaar is voor het oog.
 
In het verleden legden schoonheidsstudies steeds de klemtoon op individuele factoren, zoals de verhouding heup-taille en de gezichtssymmetrie. Heel wat studies ontdekten dat vrouwen met een specifieke verhouding heup-taille aantrekkelijker bevonden werden door mannen. Andere studies toonden aan dat mensen met een gezicht dat erg symmetrisch was, mooier ingeschat werden dan personen met een minder symmetrisch gezicht.
 
Onderzoeker Kevin Kifflin zegt het zo: “Er zijn veel studies die focussen op welke heup-tailleverhouding of specifieke gelaatstrekken mensen fysiek aantrekkelijk vinden en deze studies zijn immens populair geworden.” Ze houden echter geen rekening met andere factoren die een invloed hebben op hoe we de schoonheid iemand beoordelen.
 
Is schoonheid méér dan alleen maar oppervlakkig?
 
Zoals velen al gauw beseffen, gaan de dingen die we bij anderen mooi vinden vaak veel verder dan het zichtbare. Persoonlijkheidsaspecten en onze individuele relatie met de persoon in kwestie kunnen een rol spelen bij hoe we die zien. De resultaten van deze huidige studie tonen de invloed aan van niet-visuele factoren op hoe we schoonheid waarnemen.
 
Tijdens de studie werd de deelnemers gevraagd om de schoonheid te beoordelen van zowel mensen die ze kenden als van volstrekt vreemden. Op elk moment was duidelijk dat andere factoren zoals hoe graag iemand de persoon in kwestie had en hoeveel respect er was, belangrijke factoren waren voor het beslissen over de schoonheid. Bij één onderdeel van de studie moesten de deelnemers kijken naar de jaarboeken van hun eigen vroegere school en naar die van een vreemde school. De resultaten waren hevig: soms hadden de deelnemers het onmiddellijk over de walgelijke karaktertrekken van vroegere klasgenoten en noemden ze hen dan ook onaantrekkelijk.
 
De auteurs noteren dat volgens de evolutietheorie de meeste dieren en mensen kiezen voor partners bij wie de kans op succesvol overleven of succesvolle reproductie kunnen vergroten. Terwijl fysieke aspecten hierbij belangrijk zijn, merkt coauteur David Sloan Wilson op dat bij mensen “de geschiktheidswaarde van mogelijke sociale partners minstens evenzeer berust op niet-fysieke kenmerken - f iemand meewerkt, afhankelijk of moedig is, hard werkt, intelligent is enz… - als op fysieke factoren zoals gladde huid en symmetrische gelaatstrekken.”
 
Uw eigen schoonheid vergroten
 
Elke dag zien we advertenties en afbeeldingen in de media die ons aanzetten om geld uit te geven voor een product en/of een outfit die ons mooi zullen maken. Op basis van deze studie, zouden we moeten kijken naar andere middelen om onszelf te verbeteren en echte schoonheid te vinden. “Als u uw fysieke aantrekkingskracht wilt verhogen, word dan een waardevolle sociale partner”, suggereren de onderzoekers.
 
“On ne voit bien qu’avec le coeur, l’essentiel est invisible pour les yeux.” – “Het zit vanbinnen.” – Antoine de Saint-Exupéry en Clouseau wisten het ook reeds.
 
© Modewijzer.com
Foto: Halfbottle/Shutterstock