Eerste indrukken van schoonheid

Mooie vrouw
 
Eerste indrukken in een fractie van een seconde
 
Er wordt gezegd dat u slechts éénmaal de kans krijgt om een eerste indruk te maken. Volgens de resultaten van een studie van onderzoekers van de universiteit van Pennsylvania, is slechts een fractie van een seconde nodig om deze eerste indruk te vormen.
 
“We zijn in staat om aantrekkelijkheid te beoordelen met een verrassende spoed en op basis van erg weinig informatie”, zegt Ingrid Olson, hoofdverantwoordelijke voor de studie en professor psychologie aan de universiteit van Pennsylvania.
 
Mooie mensen zijn begunstigd
 
De studie, die verschenen is in het tijdschrift Emotion van de American Psychological Association, toont eveneens aan dat aan aantrekkelijke mensen makkelijker positieve eigenschappen toegeschreven worden. Dit gegeven ondersteunt voorgaand onderzoek dat bewezen heeft dat mensen die er goed uitzien op heel wat vlakken voordeel halen: ze krijgen hogere lonen, worden als intelligenter beschouwd enz…
 
In een andere studie ontdekten onderzoekers dat zelfs erg jonge kinderen positiever reageerden op een mooie leerkracht dan op iemand die er gemiddeld uitzag. De mooie leerkracht werd makkelijker omschreven als “aardig”, “mooi” en “knap”, terwijl de andere leerkracht “onaardig”, “onknap” en “vervelend” genoemd werd. Deze verschillende reacties zijn vooral opzienbarend omdat er geen verschil was in het gedrag van de twee leerkrachten.
 
“Onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat er enorme sociale en economische voordelen zijn aan aantrekkelijk zijn”, legt Olsen uit terwijl ze ook zegt dat ander onderzoek uitgewezen heeft dat zelfs jonge kinderen liever een mooi gezicht zien.
 
Eerste indrukken meten
 
Drie verschillende methodes werden gebruikt om respons op aantrekkelijke gezichten te meten. In het eerste experiment deden onderzoekers beelden van onbekende vreemden op een computerscherm om de 0,013 seconden voorbijflitsen. Aan de deelnemers werd daarna gevraagd om de aantrekkelijkheid van elk gezicht te bepalen. Ondanks het feit dat ze de gezichten slechts een fractie van een seconde te zien kregen, waren de deelnemers in staat om zich een nauwkeurige indruk te vormen van de personen die ze zagen.
 
Het tweede en derde experiment onderzochten het fenomeen dat “priming” heet. (Priming is het sneller herkennen van of reageren op een bepaalde stimulus als men deze eerder heeft waargenomen; priming heeft te maken met het impliciete geheugen.) De onderzoekers wilden weten of het zien van een aantrekkelijk persoon de deelnemers makkelijker positieve eigenschappen zou doen toeschrijven aan dat individu.
 
Eerst werd een foto van een gezicht getoond op een computerscherm. Daarna stond er heel kort een woord op het scherm. De deelnemers werden getest op hoe snel ze een woord als goed of als slecht indeelden. In de lijn van vorig onderzoek waren de proefpersonen in staat om sneller goede woorden correct aan te duiden na het zien van een aantrekkelijk gezicht. Olson suggereert dat “in zeker opzicht mooie gezichten lonend werken; ze doen ons makkelijker goede gedachten hebben.”
 
Omdat eerste indrukken zo snel gevormd worden, is het belangrijk om uzelf goed voor te stellen wanneer u nieuwe mensen ontmoet. Maak dat u er op uw best uitziet om de best mogelijke indruk na te laten en denk eraan dat er heel erg weinig tijd nodig is om deze indrukken te vormen.
 
© Modewijzer.com
Foto: Shutterstock